I need help

Välkommen

STEPS är en organisation som hjälper mycket fattiga och utsatta barn och ungdomar i Uganda. Barnen lever i stor nöd i olika slumområden i Kampala. Många lever på gatan och letar efter mat för att överleva. Barnen växer upp under fruktansvärda omständigheter och har varit med om saker som ingen människa borde få uppleva. De lever under all värdighet och i en enorm fattigdom och misär.

STEG för STEG, vill vi vara en utsträckt hand för dessa barn och även för deras familjer.

Vi vill hjälpa till att hålla familjer tillsammans och arbetar både förebyggande och hjälp till självhjälp i olika projekt. Vi hjälper även att återförena barn med deras familjer eller släktingar.

För en utveckling mot en bättre framtid tror vi att utbildning är en av de viktigaste hörnstenarna.

Tack vare stöttning från framför allt Sverige, har många av dessa barns livsförhållanden förändrats på ett fantastiskt sätt och de kan nu få gå i skola, få mat, kläder, vård och omsorg.

 

 

JULKLAPPSTIPS!!!

0001 (1)


STEPS_företag-page-001