090

Vårt arbete

STEPS är en ideell förening som startades 2014 av Joanna Eliasson. Vårt mål är att hjälpa utsatta och fattiga barn att få ett bättre liv i Kampala/Uganda. Vi arbetar för att de ska få en bättre framtid bland annat genom fadderbarns verksamhet, familjehjälp och utbildning. Vi vill kämpa för att hålla familjer tillsammans. Våra projekt är alltid långsiktiga för att få en hållbar situation som kan göra skillnad i familjers livssituation och vi försöker anpassa våra hjälpinsatser till barnens behov.

Gatubarn eller barn i slumområden växer upp i mycket tuffa livsförhållanden. Fattigdom och misär gör att barnen tvingas kämpa för att överleva dag för dag. Vissa barn går runt hela dagarna för att försöka tigga mat eller för att hitta något längst med gatorna eller bland soporna som går att sälja. Mat och andra primära behov blir det som driver dem och utbildning eller framtidshopp uteblir tyvärr många gånger helt.

STEPS vill vara en utsträckt hand för dessa utsatta barn och de behöver hjälp med mat, omsorg, hem, familj, kärlek, utbildning och trygghet. Vi vill vara säkra på att barnen får mat varje dag och att de har någonstans att bo. Att de får gå i skolan och få en utbildning. Att de får läkarvård och hjälp när det behövs.

– Bara att se ett barns glädje när de för första gången får gå till skolan och sova i en säng är fantastiskt att få vara med att hjälpa dem uppleva, berättar Joanna Eliasson som bor och jobbar nere i Uganda för att på plats hjälpa dessa fattiga barn.

Vi tror på att barn skall växa upp i familjer, inte i barnhem.

Ett hem är den bästa gåvan som ett barn förtjänar!

Vi vill hjälpa barn att återförenas med sin familj eller släktingar i den mån de går. De barn som inte har ett hem att återförenas med, att de skall få en fosterfamilj och ett hem som de kan växa upp i.

 

Problem och Utmaningar

BARNHEM:

Ett problem som är mycket vanligt i Uganda är alla barnhem som finns överallt för tusentals barn. Barnhemmen skall vara för ”föräldralösa” barn, men över 80% är inte föräldralösa utan har åtminstone en förälder i liv. Desperata, fattiga ensamstående kvinnor lämnar över sina barn eller överger dem i brist på mat, pengar eller utbildning.

Många av dessa barnhem är långt ifrån välfungerande. Stora barngrupper, för lite mat, stora överbelamrade sovsalar, dåliga byggnader, underbemannade personal, slag och övergrepp. Där råder ibland mycket bristfällig utbildning och lågutbildade lärare. Oftast har inte föräldrarna någon insyn alls över hur barnen har det på dessa hem.

Om ett barn har sin mamma vid liv, men fattigdomen och brist på mat har drivit henne att lämna bort sitt barn kan få hjälp i sitt hem istället, så är oftast det en mycket bättre lösning. Ett barn behöver en familj, inte växa upp på en institution!

Därför jobbar vi extra hårt med att barn skall bli återförenade med familj eller släkt. Alla våra barn har nu en familj att bo hos. Vi jobbar också förebyggande och stöttar dessa ensamstående mammor ekonomiskt så att de kan få en hållbar livssituation så att mamma/barn får leva tillsammans. Vi har också hjälpt många familjer att flytta ut från de farliga slumområdena till en bättre miljö.
Många mammor hade inget jobb eller mycket bristfällig inkomst tidigare. Med hjälp till en uppstart för ett arbete har många familjer kunnat bli självförsörjande så att de har mat varje dag till sina barn. Vi står för skolavgifter och läkarvård. Vi hjälper även vissa mycket fattiga familjer med husrum.

 

UTBILDNING:

Ett annat stort problem i Uganda är att många barn växer upp med en mycket bristfällig kunskap från sin skoltid eller så har de inte varit i skolan alls.

Det finns många skäl till att det finns så många barn som aldrig har deltagit i skolan:

I ett fattigt land som Uganda så är brist på pengar den största orsaken till att barn inte går i skolan. Många är ensamstående förälder och har inga pengar till skolavgift, skolmaterial och skoluniform. Vissa föräldralösa barn bor med släktingar som då har många barn och vars ekonomi inte tillåter att barnen får utbildning.

Andra orsaker är att barnen tvingas arbeta och familjen är beroende av den inkomst som barnen jobbat in. Andra måste hjälpa till hemma, så som bära vatten långa sträckor och hämta brännvirke ifrån skogen. De tar även hand om småsyskon eller äldre och sjuka anhöriga.
Långa avstånd till skolan är också några av skälen eller att det dessvärre inte finns en skola i deras by.

Utbildning är grunden för en ljusare framtid. Genom att stötta ett fadderbarn eller vara månadsgivare så får barn möjlighet att få gå i skolan. Att bryta mönstret som varit i generationer och ge ett barn chans till utbildning. Detta skapar en framtid med jobb och stabilare inkomst.

 

GATUBARN:
Läs mer under projekt.

 

 

Vi är mycket glada över alla de barn som nu kan gå i skolan tack vare STEPS! Var med du också och gör skillnad,  för 250 kr/ månad kan du vara med och förändra ett barns framtid!